zdjele/lonci

Zdjele/lonce izrađujem u verziji bez ručke ili sa ručkom. Ove dimenzije su okvirne jer zdjela može biti oblikovana po želji kupca – bitna je njezina zapremina. Kod manjih zdjela dimenzije mogu varirati +- 1 cm a kod većih zdjela +- 2 cm. Akoje šira tada je niža i obrnuto.

Zdjele bez ručki su rađene sa širim vrhom tako da ih se može nositi da ne iskliznu.

Zdjele sa ručkama su trbušastije sa užim vrhom od trbuha i najčešće jednakoj širini dna.

Također svaka zdjela može imati i poklopac. Cijena poklopca se dodaje određenoj cijeni zdjele bez ili sa ručkama, opet po želji kupca.

Širina zdjele je prosjek između vrha, trbuha i dna.

br.art. naziv okvirna vanjska dimenzija bez ručki s ručkama poklopac dodatno
5305 zdjela 0,5 l 15 x 5 cm 55,00 kn 65,00 kn 55,00 kn
5307 zdjela 0,7 l 16 x 6 cm 70,00 kn 80,00 kn 55,00 kn
5310 zdjela 1 l 18 x 6 cm 100,00 kn 125,00 kn 60,00 kn
5315 zdjela 1,5 l 20 x 7 cm 155,00 kn 185,00 kn 70,00 kn
5320 zdjela 2 l 21 x 8 cm 205,00 kn 250,00 kn 80,00 kn
5325 zdjela 2,5 l 21 x 10 cm 250,00 kn 300,00 kn 80,00 kn
5330 zdjela 3 l 22 x 11 cm 290,00 kn 340,00 kn 85,00 kn
5335 zdjela 3,5 l 23 x 11 cm 335,00 kn 410,00 kn 95,00 kn
5340 zdjela 4 l 25 x 11cm 370,00 kn 450,00 kn 125,00 kn
5345 zdjela 4,5 l 25 x 12 cm 420,00 kn 500,00 kn 125,00 kn
5350 zdjela 5 l 25 x 13 cm 455,00 kn 545,00 kn 125,00 kn
5355 zdjela 5,5 l 25 x 14 cm 490,00 kn 595,00 kn 125,00 kn
5360 zdjela 6 l 26 x 14 cm 530,00 kn 640,00 kn 155,00 kn
5365 zdjela 6,5 l 26 x 15 cm 565,00 kn 670,00 kn 155,00 kn
5370 zdjela 7 l 27 x 15 cm 600,00 kn 720,00 kn 175,00 kn
5380 zdjela 8 l 27 x 17 cm 660,00 kn 790,00 kn 175,00 kn
5390 zdjela 9 l 28 x 18 cm 730,00 kn 880,00 kn 190,00 kn
5399 zdjela 10 28 x 20 cm 790,00 kn 960,00 kn 190,00 kn