tanjuri

Tanjure izrađujem u standardnim promjerima uz cijene:

5110 tanjur plitki 11 cm 25,00 kn
5120 tanjur plitki 13 cm 30,00 kn
5130 tanjur plitki 16 cm 40,00 kn
5140 tanjur plitki 20 cm 55,00 kn
5150 tanjur plitki 23 cm 65,00 kn
5160 tanjur plitki 26 cm 80,00 kn
5170 tanjur plitki 29 cm 100,00 kn
5180 tanjur plitki 32 cm 145,00 kn
5190 tanjur plitki 36 cm 195,00 kn
5191 tanjur plitki 45 cm 390,00 kn
5240 tanjur duboki 20 cm 55,00 kn
5250 tanjur duboki 23 cm  65,00 kn