Tagine

Tagine je tradicionalna marokanska posuda za kuhanje. Specifičan oblik poklopca služi kao hladilo te se sva para i mirisi vraćaju natrag u jelo koje se priprema.

5405 tagine 0,5 l 15 x 5 cm 90,00 kn
5407 tagine 0,7 l 16 x 6 cm 120,00 kn
5410 tagine 1 l 18 x 6 cm 170,00 kn
5420 tagine 2 l 22 x 7,5 cm 340,00 kn
5425 tagine 2,5 l 24 x 8 cm 420,00 kn
5430 tagine 3 l 26 x 8,5 cm 480,00 kn
5435 tagine 3,5 l 28 x 8,5 cm 560,00 kn
5440 tagine 4 l 29 x 9cm 630,00 kn
5445 tagine 4,5 l 30 x 9 cm 690,00 kn
5450 tagine 5 l 32 x 9 cm 750,00 kn