Počeci lončarstva

Prva tvar koju je vatra iznjedrila jest pečena glina. Ljudi koji su radili posude od zemlje koje su sušenjem postale upotrebljive za čuvanje raznog zrnja i plodova su prvi lončari. Da li je prva pečena posuda slučajno došla pod utjecaj vatre ili je neki lucidan lončar pokušao istražiti što bi se dogodilo kad stavi suhu zemlju u vatru ne znamo. Možemo nagađati …

Ono što sa sigurnošću znamo je da je vatrom obrađena glina jedan od važnijih trenutaka u razvoju ljudskog roda. Lončar je bio prvi čovjek koji je uspio promijeniti stanje materije te iz obične zemlje koja je bila topiva u vodi stvoriti materiju koja je mogla držati tekućinu. Vrlo vjerojatno je da je lončarstvo bilo vezano za određene ljude: šamane, vračeve koji su imali povlašteni položaj upravo zbog svojeg znanja o moći vatre i nekim drugim znanjima koja ostalim ljudima nisu bila ili nisu smjela biti dostupna.
I dan danas ljudima je vrlo primamljivo gledati kako pod rukama majstora nastaje posuda koja kao da je čarolijom postala.

Kako sam spomenuo šamane evo jedne zanimljive crtice sa portala hdap.hr/:

Mistične inicijacije šamana i vračeva

Mistične inicijacije predstavljaju iskušenja koje osoba treba proživjeti da bi postala vrač ili šaman. Karakterizira ih činjenica da su takve inicijacije osobne i često karakteristične za samu osobu koja ih prolazi. Tu možemo povući paralelu s psihoterapijom gdje je svaki problem više ili manje individualan i ne postoji isti recept za sve.
Budući šaman, za vrijeme inicijacije, uči na dva načina. Prvi je kroz snove i  vizije, a drugi je povezan s tradicionalnim tehnikama koje uči od drugog vrača ili šamana.
Osobe koje su pozvane da budu šamani, prije nego postanu šamani, privlače pažnju čudnim ponašanjem, traže osamu ili su odsutni duhom. Imaju napade bijesa i lagano izgube svijest. Skrivaju se u šumi ili samoranjavaju noževima, imaju vizije ili nesvakidašnje nezgode (udar groma i sl.). Svi ti događaji, psihološki gledano, ukazuju na to da šaman doživljava erupciju nesvjesnog sadržaja u svijest. Šamanski poziv, dakle, pretpostavlja duboku krizu i dok se ta kriza ne riješi na neki način, osoba ne može postati šaman.

Slika 1. – Maska šamana

Inicijacija šamana u psihološkom smislu predstavlja proces samoizlječenja nakon kojega šaman ima mogućnost da liječi druge. U psihoterapijskoj praksi, poboljšanje psihološkog zdravlja osobe u psihoterapiji, osim na nju, djeluje pozitivno i na ljude koji se nalaze u okružju te osobe. U tom pogledu, psihološki proces izlječenja osobe u psihoterapiji je sličan procesu inicijacije šamana.
Proučavajući inicijacije u primitivnim društvima i etnologiju uopće, možemo dobiti ideju koliko su općeniti i sveprisutni procesi psihološkog izliječenja i razvoja. Kao što smo rekli, čovjek se nije psihološki puno promijenio u odnosu na arhaičnog čovjeka, što daje naglasak na važnost inicijacije u modernom životu. Roditelj, učitelj, voditelj na poslu, pa ipsihoterapeut, u tom kontekstu, imaju veliku važnost za psihološki razvoj osoba s kojima žive i rade.

naslovna fotografija preuzeta je sa stranica http://www.gefrintrust.org/htfinds/pottery.htm