Pekači – posude s poklopcem

Pekači su posude sa poklopcem. Namijenjeni su prije svega upotrebi u pećnicama te za posluživanje jer nisu previsoki može se iz njih direktno i posluživati. Ručka na poklopcu pekača dizajnirana je kao nožica tako da poklopac kod posluživanja može poslužiti kao zdjela u koju se može staviti salata, prilog, kruh …

Cijene i dimenzije:
– zbog specifičnog oblika pekača (široki gornji rub u kojeg uliježe poklopac) dane su dvije dimenzije širine – najveća i unutrašnja kod gornjeg ruba i dana je dimenzija ukupne korisne visine pečenja.

br. art. naziv najveća širina visina donjeg dijela unutrašnji promjer ukupna unutrašnja visina cijena
582709 pekač 3 l 27 9 22,5 14 450
582909 pekač 3,5 l 29 9 24,5 14 500
583109 pekač 4 l 31 9 26 14 565