Kako koristiti zemljano posuđe

Zemljano posuđe uz sve svoje prednosti ima i jednu manu. Naime nije otporno na udarce i na temperaturne šokove te se njime mora pažljivo rukovati.  Strogo zabranjeno je smrzavanje bilo u škrinji bilo ostavljanje vani na zimi. Uz pravilnu upotrebu zemljano pusuđe može trajati vječno te Vam želim puno ugode i uživanja u pripremljenoj hrani.

Pranje
Isto kao i svo drugo posuđe. Može na ruke a može i u perilici posuđa. Samo treba paziti da se ne udari.

Pećnica
Idealno je za pripremu hrane u pećnici i to najbolje staviti u hladnu pećnicu jer tako i tako se toplina iz pećnice neće prenijeti u posudu prije nego se ona sama zagrije pa je zagrijavanje pećnice samo bacanje novaca.

Ring na plin
Ovo je najopasniji način korištenja jer posuda NE SMIJE doći u dodir s živom vatrom. U slučaju da želite kuhati na plinu OBAVEZNA je upotreba lima koji je VEĆI od dna posude.  Umjesto lima možete koristiti i staru tavicu ili nešto slično važno je samo da je veče od dna posude. Postepeno pojačavati plamen – najbolje za jedan stupanj svakih deset minuta.

Ring na struju
Ring na struju može se koristiti ako je širi – veći od dna posude. Treba se POSTEPENO zagrijavati – znači staviti na najmanje pa svakih pet minuta povećavati snagu ploče. Ako je ring uži onda je obavezna upotreba lima kao i kod plina.

Staklokeramika
isto kao i ring na električnu snergiju s time da prvo treba ošmirglati dno posude ili kod narudžbe navesti da je za staklokeramiku.

Krušna peć
Treba samo biti oprezan da nema plamena u peći – ne smije lizati posudu.

Otvoreno ognjište
Posuda mora biti dosta visoko da plamen ne može do nje ili mora biti pored vatre. Može biti zaogrnuta žarom bez vatre.

Plinski plamenik za otvoreno 
Posuda mora biti barem 10 cm iznad jezičaka plamena koji se vide.