Iz ovakvih čaša su još stari Grci uživali u darovima sunčanog otoka

Narudžba za čaše sa otoka Hvara. Vinovnici događaja koji će se zbivati na Hvaru gostit će se i nazdravljati božanstvenom otoku sunca. Raduje me što će kroz moj rad u koji su ruke utkale svoju snagu u kombinaciji sa iznimnom ljepotom otoka Hvara i njegovim božanskim toplim noćima mladići biti u stanju nositi se s ljupkim djevojkama … starih na Hvaru jednostavno nema. Ma koliko godina imali svi muškarci postaju mladići a žene ljupke djevojke …

Eto par podataka o Hvaru sa Wikipedie:

Hvar je bio mjesto starogrčke kolonizacije u 4. st. pr. Kr.. Na njemu je u to doba, 385. g. pr.Kr. osnovan Pharos, na mjestu današnjeg Starog Grada. Rečeni Pharos je bio polisom. Ne zna se je li bilo ostalih starogrčkih naselja na otoku, možda neko na mjestu današnjeg Hvara (znanstvenici su tu smještali Herakleju ili Dimos). U Starigradskom polju sačuvan je ager, izvorna starogrčka katastarska podjela zemlje s kamenim međašima (gomilama) koji je i danas vidljiv.

Padom Sirakuze, bitne zaštitnice ovog otoka, dolazi kraj vlasti starih Grka. Otok pada pod vlast starog Rima 219. pr.Kr., a Pharos dobija ime Pharia.