Amfora

Eto i jedne amfore od 50 cm visine, podsjeća na brodove i izgubljena blaga… jedino mobitel malo kvari dojam kao dokaz da je ipak danas napravljena…

IMG_0070