zdjele/lonci

Zdjele/lonce izrađujem u verziji bez ručke ili sa ručkom. Ove dimenzije su okvirne jer zdjela može biti oblikovana po želji kupca – bitna je njezina zapremina. Kod manjih zdjela dimenzije mogu varirati +- 1 cm a kod većih zdjela +- 2 cm. Akoje šira tada je niža i obrnuto.

Zdjele bez ručki su rađene sa širim vrhom tako da ih se može nositi da ne iskliznu.

Zdjele sa ručkama su trbušastije sa užim vrhom od trbuha i najčešće jednakoj širini dna.

Također svaka zdjela može imati i poklopac. Cijena poklopca se dodaje određenoj cijeni zdjele bez ili sa ručkama, opet po želji kupca.

Širina zdjele je prosjek između vrha, trbuha i dna.

br.art. naziv okvirna vanjska dimenzija bez ručki sa ručkama poklopac dodatno
5305 zdjela 0,5 l 15 x 5 cm 35,00 40,00 35,00
5307 zdjela 0,7 l 16 x 6 cm 45,00 50,00 35,00
5310 zdjela 1 l 18 x 6 cm 65,00 80,00 40,00
5315 zdjela 1,5 l 20 x 7 cm 100,00 120,00 45,00
5320 zdjela 2 l 21 x 8 cm 130,00 160,00 50,00
5325 zdjela 2,5 l 21 x 10 cm 160,00 190,00 50,00
5330 zdjela 3 l 22 x 11 cm 185,00 220,00 55,00
5335 zdjela 3,5 l 23 x 11 cm 215,00 260,00 60,00
5340 zdjela 4 l 25 x 11cm 240,00 290,00 80,00
5345 zdjela 4,5 l 25 x 12 cm 265,00 320,00 80,00
5350 zdjela 5 l 25 x 13 cm 290,00 350,00 80,00
5355 zdjela 5,5 l 25 x 14 cm 315,00 380,00 80,00
5360 zdjela 6 l 26 x 14 cm 340,00 410,00 100,00
5365 zdjela 6,5 l 26 x 15 cm 360,00 430,00 100,00
5370 zdjela 7 l 27 x 15 cm 380,00 460,00 110,00
5380 zdjela 8 l 27 x 17 cm 425,00 510,00 110,00
5390 zdjela 9 l 28 x 18 cm 470,00 560,00 120,00
5399 zdjela 10 28 x 20 cm 510,00 610,00 120,00