tanjuri

Tanjure izrađujem u standardnim promjerima uz cijene:
5110  tanjur plitki 11 cm       15,00
5120  tanjur plitki 13 cm       19,00
5130  tanjur plitki 16 cm       24,00
5140  tanjur plitki 20 cm       33,00
5150  tanjur plitki 23 cm       41,00
5160  tanjur plitki 26 cm       49,00
5170  tanjur plitki 29 cm       65,00
5180  tanjur plitki 32 cm       90,00
5190  tanjur plitki 36 cm     120,00
5191  tanjur plitki 45 cm     245,00
5240  tanjur duboki 20 cm    34,00
5250  tanjur duboki 23 cm    43,00